subscribe
+34 966 445 916
Slider Image

Sensibilización

Realizamos seminarios, performances, jornadas, concursos, publicaciones y campañas encaminadas a sensibilizar a la sociedad en la importancia de la igualdad de oportunidades.

Leer más

Formación

Uno de los principales pilares para conseguir que la igualdad entre hombres y mujeres sea real es que las personas implicadas cuenten con los conocimientos y capacitación necesarios.

Leer más

Investigación

Las problemáticas asociadas a las desigualdades de género son especialmente vulnerables a su invisibilidad o a su ocultación dentro de otras problemáticas más conocidas o cercanas.

Leer más

Igualdad

Un Plan de Igualdad es un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.

Leer más

Benvinguts i benvingudes a Aequal

A-Equal naix amb l’objectiu principal de desenvolupar tot tipus d’actuacions encaminades a fomentar i implantar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones tant en el sector públic com en el privat.
Treballem la igualtat d’oportunitats des d’un punt global però sense perdre de vista la particularitat i especificitat de l’àmbit d’actuació en el qual intervenim. Tot açò tenint en compte com a valors principals el servei directe i personalitzat als seus clients, l’alta qualificació i especialització del personal al seu servei, l’eficiència i eficàcia en les seues actuacions i l’ètica professional en tots els seus àmbits.
Per a açò compta amb un equip propi amb formació universitària i titulació oficial de postgrau especialitzat en Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes, amb una gran vocació personal i experiència professional en matèria d’igualtat de gènere amb especialitat en les àrees jurídica, empresarial, laboral i social; i amb un extens grup de col·laboradors que reforcen aquelles actuacions que requereixen major dotació o especialització dels recursos.
Totes les nostres activitats segueixen una metodologia altament participativa, on des del primer moment tots els actors implicats són protagonistes actius i directes en l’elaboració i aplicació de les mateixes, tenint en compte les seues opinions, interessos i expectatives.