subscribe
+34 966 445 916

Sensibilització

Realitzem seminaris, performances, jornades, concursos, publicacions i campanyes adreçades a sensibilitzar  la nostra societat en la importància de la igualtat d’oportunitats assegurant la seua qualitat i impacte social conforme a l’entorn on se situa. Este tipus d’iniciatives són determinants per a actuar des del punt de vista de la prevenció de les desigualtats de gènere i tenen la finalitat de generar noves estructures més igualitàries tant en l’àmbit públic com en el privat.

Tramitem les ajudes associades assignades a cada actuació depenent de l’àmbit, matèria, pressupost i característiques particulars del client.
Disposem d’un ampli catàleg d’actuacions de provada eficàcia i d’aplicació immediata després de realitzar un breu estudi de situació per a la seua perfecta adaptació a l’àmbit requerit:

  • Tallers per a l’aplicació d’esports no sexistes en l’escola.
  • Campanya de conscienciació per a la compra de joguets no sexistes.
  • Campanya de foment de l’empresariat femení.
  • Programa per a la conciliació de la vida familiar, personal i laboral.
  • Tallers de conscienciació en instituts sobre la violència de gènere.
  • Campanya de conscienciació ciutadana contra l’explotació sexual femenina.
  • Programa de salut en la dona en les seues diferents etapes de la vida: mètodes anticonceptius, sexualitat, infertilitat, embaràs, climateri, etc.
  • Campanya de conscienciació empresarial sobre la importància de la conciliació de la vida familiar i laboral..