subscribe
+34 966 445 916

Formació

Un dels principals pilars per a aconseguir que la igualtat entre hòmens i dones siga real i efectiva és que les persones implicades directa i indirectament en la seua implementació en tots els nivells i en les diferents empreses i entitats, compten amb els coneixements, capacitats i tècniques necessàries perquè este coneixement s’incorpore a la nostra societat i la nostra cultura.

Per a aconseguir este objectiu, la formació és un instrument imprescindible. De fet, el disseny i la posada en pràctica de les polítiques d’igualtat sempre porten associades accions formatives per a les persones implicades en les mateixes.

Anualment establim un llistat formatiu de cursos tant per a professionals com para particulars en matèria d’igualtat de gènere adequats a les demandes i necessitats socials de cada moment i conforme al seu àmbit competencial.

Durant l’exercici 2012, oferim el següent llistat de tallers i conferències:

 • Utilització d’un llenguatge no sexista (para AA.PP. o per a empreses).
 • L’evolució de la dona en el s. XX.
 • Drets de la dona espanyola.
 • L’art i la dona.
 • La violència de gènere en l’actualitat.
 • Aspectes legals de la separació i el divorci.
 • Com i per què fer un Pla d’Igualtat.
 • L’administració local i la igualtat de gènere.
 • Ajudes i subvencions lligades a la igualtat de gènere.
 • Evolució de l’associacionisme femení en la Història.
 • Influencia de l’alcohol i les drogues en homes i dones.
 • Importància d’aplicar la coeducació en les escoles

A demanda es poden confeccionar altres temàtiques relacionades amb la igualtat de gènere.

Accés al contingut detallat només per a clients