subscribe
+34 966 445 916

Investigació

Investigació i estudis

Investigar és preguntar-se, qüestionar-se. És interès per esbrinar què passa davant un problema, és curiositat per saber i conèixer sobre alguna cosa; per a cercar alguna resposta davant un dubte o problema que afronten. En el nostre cas, sobre les desigualtats entre hòmens i dones.

Les problemàtiques associades a les desigualtats de gènere són especialment vulnerables a la seua invisibilitat o a la seua ocultació dins d’altres més conegudes o properes. Exemples d’estes poden ser: la violència de gènere no denunciada, tràfic i explotació de dones, dificultats de conciliació de la vida familiar i personal, situació de dones immigrants en situació il·legal, etc.

Conscients que un coneixement exhaustiu previ de l’entorn on ens situem és imprescindible per a l’èxit de posteriors actuacions de gran rellevància i transcendència, desenvolupem totes les fases contingudes en una investigació social a través dels mètodes i tècniques més adequats a cada cas, en tot moment supervisats per personal expert en sociologia i estadística.

És especialment recomanable en aquells casos on es volen realitzar grans i/o nombroses actuacions d’ampli espectre social o en àmbits complexos on hi ha escàs o absolut desconeixement de la matèria a abordar. No oblidem que en l’àmbit local les dificultats per a obtindre informació d’una determinada problemàtica social s’acreixen respecte a l’àmbit regional o nacional.