subscribe
+34 966 445 916

Objectius

Objectius

Per a a la nostra empresa la realització d’un Pla d’Igualtat és molt més que una obligació legal o ètica, és la possibilitat que les administracions públiques i les empreses contribuïsquen a un doble objectiu:

Externament, creen una societat més justa adaptada als nous canvis socials i laborals, derrocant les barreres de gènere encara existents

Internament, milloren la seua organització a través d’accions positives que permetran, entre unes altres, conciliar millor la vida familiar i laboral del seu personal, millorar la productivitat, donar una millor imatge al client, reduir l’absentisme laboral i fidelitzar i motivar els seus recursos humans.