subscribe
+34 966 445 916

Avantatges i beneficis

Avantatges i beneficis

Els Planes d’Igualtat són un document base per a l’aplicació i implantació de les polítiques d’igualtat internes de les empreses a més de ser un document de gran importància i compromís social que li permetrà millorar en tots els aspectes.

Derivats de la reducció i eliminació de les despeses generades per la discriminació de gènere:

  • Disminució de l’absentisme laboral
  • Disminució de la rotació de les treballadores
  • Millora de la productivitat i de la qualitat del servici prestat

Derivats de l’increment i gestió de la diversitat:

  • Més oportunitats per a seleccionar i retenir persones amb talent
  • Millor adaptació al mercat de l’oferta de productes i servicis
  • Desenvolupament de la creativitat i la innovació
  • Afavoriment de la flexibilitat de l’organització
  • Millora de la imatge de l’empresa davant els clients i la societat

Els Planes d’Igualtat, tenen com a objectiu principal la desaparició de la discriminació per motius de gènere en les empreses, se situen clarament en la línia de la diversitat de les persones i per tant poden ajudar a l’obtenció d’avantatges competitius.

Els Planes d’Igualtat no són només un element de justícia en les relacions socials o una obligació legal, són també, una important font de competitivitat per a les empreses que els hi realitzen.