subscribe
+34 966 445 916

Etapes

Com es realitzen?

Fases:

1. Compromís de l’organització

  • Decisió Comunicació Definició de l’equip de treball

2. Comitè o Comissió Permanent d’Igualtat

  • Creació de l’equip de treball

3. Diagnòstic

  • Planificació Arreplegada d’informació. Anàlisi i presentació de propostes

4. Programació

  • Elaboració del Pla d’Igualtat Planificació del Pla (Objectius, accions, persones destinatàries, calendari, recursos necessaris, indicadors i tècniques d’avaluació, seguiment…)

5. Implantació

  • Execució de les accions previstes, comunicació, seguiment i control

6. Avaluació

  • Anàlisi dels resultats obtinguts. Recomanacions de millora

 

 

Seguint el nostre compromís principal d’aconseguir amb les nostres actuacions canvis reals que eliminen les desigualtats de gènere, el nostre treball no acaba amb la publicació del Pla d’Igualtat, ja que ens comprometem a portar un seguiment del mateix al llarg del període d’aplicació amb les corresponents avaluacions anuals.

Considerant que l’avaluació objectiva final d’un Pla d’Igualtat no ha de ser realitzat únicament per la pròpia institució o empresa que ho realitza i implanta, oferim un servei de control i avaluació de planes d’igualtat realitzats externament, per a aconseguir una visió veraç i independent del mateix.