subscribe
+34 966 445 916

Aequal

A-Equal naix amb l’objectiu principal de desenvolupar tot tipus d’actuacions encaminades a fomentar i implantar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones tant en el sector públic com en el privat.

Treballem la igualtat d’oportunitats des d’un punt global però sense perdre de vista la particularitat i especificitat de l’àmbit d’actuació en el qual intervenim. Tot açò tenint en compte com a valors principals el servei directe i personalitzat als seus clients, l’alta qualificació i especialització del personal al seu servei, l’eficiència i eficàcia en les seues actuacions i l’ètica professional en tots els seus àmbits.

Per a açò compta amb un equip propi amb formació universitària i titulació oficial de postgrau especialitzat en Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes, amb una gran vocació personal i experiència professional en matèria d’igualtat de gènere amb especialitat en les àrees jurídica, empresarial, laboral i social; i amb un extens grup de col·laboradors que reforcen aquelles actuacions que requereixen major dotació o especialització dels recursos.

Totes les nostres activitats segueixen una metodologia altament participativa, on des del primer moment tots els actors implicats són protagonistes actius i directes en l’elaboració i aplicació de les mateixes, tenint en compte les seues opinions, interessos i expectatives.

 

Per què comptar amb Aequal?

Els nostres serveis es realitzen tenint en compte aspectes humans més enllà de coneixements teòrics o aspectes legals:

  • sabem l’important que és mantenir la nostra independència entre les parts en negociar Planes d’Igualtat.
  • rrespectar puntualment els terminis establits, especialment amb les administracions públiques.
  • optimitzar al màxim els recursos disponibles per a ajustar en aquests temps de dificultats econòmiques les tarifes finals.
  • portar un seguiment i avaluació de les nostres actuacions amb la finalitat que realment provoquen canvis socials i no caiguen en l’oblit.
  • ppreferència per comptar amb els recursos humans i materials més pròxims al client.

En definitiva, Aequal és una empresa que es preocupa per la societat i l’entorn que li envolta, de fet destina un 7% dels seus beneficis anuals a actuacions en favor de la igualtat de gènere.